08/05/14 – Kevin Lucchetti 5tet – Mizmiz Cafe – Paris